På enkelte spørsmål skal du gi dine opplevelser på en skala fra 1 til 10.