Påmelding til kommende jaktprøver er ikke mulig før i slutten av januar pga. innføring av nytt jaktprøveprogram.
Som noen kanskje har fått med seg jobbes det med et nytt jaktprøveprogram.
Det jobbes fortløpende med å få implementert dette programmet, men i overgangsfasen vil
det ikke være mulig å melde seg på jaktprøver før i slutten på januar.